2002 World Yo-Yo Contest

2002 World Yo-Yo Contest X Division Results

  X Division  
     
1 Daisuke Shimada  
2 Tusbasa Oonishi  
3 Takahiko Hasegawa  
4 Hironori Mii  
5 Makoto Numagami  
6 Shingo Terada  
7 Jun Amaki  
8 Tomiyuki Watanabe  
9 Maya Nakamura  
10 John Meneses