2002 World Yo-Yo Contest

2002 World Yo-Yo Contest AA Division Final Compulsory Scores

AA Freestyle Results
   
1 Shinji Saito
2 Yukihiro Suzuki
3 Koji Yokoyama
4 Matt Harlow
5 Patrick Mitchell
6 Marcus Fiebka
7 Hiraku Fujii
8 Adam Dennehy
9 Jan Schmutz
10 John Ando
11 JM McNulty
12 Atsushi Yamada
13 Masahiro Tanikawa
14 Paul Han
15 Marek Grummt

AA Final Compulsory Scores
1 Seeded Masahiro Tanikawa 50 USA
2   Koji Yokoyama 50 Japan
3   Shinji Saito 50 Japan
4   Hiraku Fujii 48 Japan
5   JM McNulty 46 USA
6   Matt Harlow 46 USA
7   Adam Dennehy 45 USA
8   Patrick Mitchell 45 USA
9   Atsushi Yamada 45 Canada
10   Marcus Fiebka 43 USA
11   John Ando 41 USA
12 Seeded Jan Schmutz 41 Switzerland
13   Paul Han 40 USA
14 Seeded Yukihiro Suzuki 39 Japan
15   Ryusei Saito 38 Japan
16   Wataru Ohki (Oki) 38 Japan
17   Daichi Hara 36 Japan
18   Dave Seigle 33 Germany
19   Sam Genchi 28 USA
20   Yusuke Moriki 26 Japan
21   Ivo Studer 15 Switzerland
22   Damian Talavera 13 USA
23   Sota Tamechika 10 Japan
24 Seeded Marek Grummt 8 Germany